create a website for free

Education
Systemický koučink v kombinaci s Vizualizační mapou pracovního a osobního života.
Individuální  a skupinová sezení. Vše pod vedením certifikované koučky.
Vždy se soustředíme na budoucí řešení, nikoliv na problém. 

Individuální Systemický koučink a Vizualizační mapa pracovního a soukromého života

Osobní individuální koučink. Zaměření na osobní i pracovní oblasti života.
Stanovení cílů a vizualizační mapy.
Techniky, které skvěle pomáhají na cestě k cíli. Motivace, discíplána, menší kroky, které vedou ke splnění větších cílů a přání.
Příprava na novou pracovní pozici / výzvu / podnikání
Techniky a metodiky sebe-rozvoje: PŘERÁMOVÁNÍ, VIZUALIZAČNÍ MAPA

Doporučení: 1,5 hod. 1 x týdně, cena za hodinu: 1 500 Kč


Firemní skupinová živá kolení

Práce v týmech o 6 až 10 lidech. Zaměření na osobnostní rozvoj a spolupráci v týmu.
Práce v týmech: konflikty, win-win řešení, pochopení situace, týmová práce 
Work-life balance
Ujasnění si životních i pracovních – Vision Board
Techniky a metodiky sebe-rozvoje: PŘERÁMOVÁNÍ, 4 UŠI, NASTAVENÍ RÁMCE

Doporučení: 1 školení sestavené na míru skupině v délce trvání 6 hodin, celková cena: 9 000 Kč

INSPIRALS, Nad Smetankou 228/8, Praha 9

lucie.saresova@inspirals.cz